+420 731 476 698
+420 731 476 638

info@echolab.cz

košík je prázdný

Naše společnost echoLab, s.r.o. (dále jen Správce údajů) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Vaše osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Vaším právem je požádat Správce údajů o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, bydliště apod.), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů, máte právo kdykoli požádat o výmaz z našeho systému a my údaje, které zpracováváme, máme povinnost vymazat.

Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat údaje i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto údaje nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Se svými dotazy na ochranu svých osobních údajů se můžete také obracet na naši společnost, e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na adresu sídla společnosti:

echoLab, s.r.o.
Hybešova 140/14
Kralupy nad Vltavou
278 01

V případě, že máte zájem od naší společnosti echoLab, s.r.o. dostávat akční nabídky produktů a jiné informace prostřednictvím emailu, budeme tento e - mail zpracovávat výhradně k těmto účelům a nepředáme takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům.

Správce údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě zákona, z právních důvodů vyplývajících z právních předpisů a nařízení EU, na základě oprávněného zájmu a pro vnitřní potřebu.

Osobní data zpracováváme pro obchodní a podnikatelské účely (cenové nabídky a poptávky, účetní a fakturační evidence, vzájemná korespondence a vyřizování objednávek).

Osobní údaje však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: externí účetní firma, přepravní společnost a správce softwarů.